ควายน้ำ ทะเลน้อย

จ.พัทลุง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สวนโมกขพลาราม

จ.สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

จ.สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลเพิ่มเติม

โลมาสีชมพู

จ.นครศรีธรรมราช

ข้อมูลเพิ่มเติม

หินผับผ้า

จ.นครศรีธรรมราช

ข้อมูลเพิ่มเติม

วังเก่า วังใหม่

จ.พัทลุง

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

จ.นครศรีธรรมราช

ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อยู่ติดต่อ

  • สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
    ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1
    อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  • osmsurat@hotmail.com
  • www.osmsouth-e.moi.go.th
  • 077-285460 , 077-285460

ภาพกิจกรรม