ดาวน์โหลดข้อมูล

หมวดดาวน์โหลดข้อมูล


 • เอกสารเผยแพร่
 • รายงานการประชุม
 • แผนปฏิบัติการ
 • เอกสารต่าง ๆ
 • แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
 • หนังสือเวียน
 • กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • หนังสือ มนต์เสนห์ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย
 • แบบฟอร์มต่าง ๆ
 • งบลงทุน
 • ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด
 • คำสั่งกลุ่มจังหวัด

 • ค้นหาจาก
    
  ลำดับที่ กลุ่ม ชื่อเอกสาร
  ผู้ดาวน์โหลด
  1
  หนังสือ มนต์เสนห์ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย
  จดหมายถึงผู้อ่าน #1-7  
  2
  หนังสือ มนต์เสนห์ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย
  การท่องเที่ยวเชิงจิตวิณญาณ #หน้า 8-17  
  3
  หนังสือ มนต์เสนห์ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย
  การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ #หน้า 18-28  
  4
  หนังสือ มนต์เสนห์ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย
  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิธีชีวิต #หน้า 28-39  
  5
  หนังสือ มนต์เสนห์ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย
  การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม #หน้า 40-53  
  6
  หนังสือ มนต์เสนห์ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย
  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร #หน้า 54-59  
  7
  หนังสือ มนต์เสนห์ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย
  TOURISM MAGNET #หน้า 60-81  
  8
  หนังสือ มนต์เสนห์ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย
  ของขวัญของฝาก #หน้า 82-89  
  9
  หนังสือ มนต์เสนห์ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย
  ปฏิทินการท่องเที่ยว แผนที่ #หน้า 90-99  
  9 รายการ : 1 Page : 1

  ที่อยู่ติดต่อ

  • สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
   ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1
   อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  • osmsurat@hotmail.com
  • www.osmsouth-e.moi.go.th
  • 077-285460 , 077-285460

  ภาพกิจกรรม