ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเข้าร่วมการตรวจติดตามและประเมินผล

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเข้าร่วมการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

Read More

ที่อยู่ติดต่อ

  • สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
    ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1
    อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  • osmsurat@hotmail.com
  • www.osmsouth-e.moi.go.th
  • 077-285460 , 077-285460

ภาพกิจกรรม