ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมนาโอกาสทางด้านการค้า การลงทุน

การสัมนาโอกาสทางด้านการค้า การลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทยสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 18 กันยายน 2557 ณห้องประชุมริมน้ำ รร.วังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


รูปภาพประกอบ

ที่อยู่ติดต่อ

  • สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
    ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1
    อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  • osmsurat@hotmail.com
  • www.osmsouth-e.moi.go.th
  • 077-285460 , 077-285460

ภาพกิจกรรม