ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาจาก
  
ลำดับที่ หมวด ชื่อเรื่อง
1
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำเว็บไซต์ กลุ่มสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย Read More
2
ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเข้าร่วมการตรวจติดตามและประเมินผล Read More
3
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ เชื่อมโยงแผ่นดินทอง Read More
4
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสัมนาโอกาสทางด้านการค้า การลงทุน Read More
4 รายการ : 1 Page : 1

ที่อยู่ติดต่อ

  • สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
    ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1
    อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  • osmsurat@hotmail.com
  • www.osmsouth-e.moi.go.th
  • 077-285460 , 077-285460

ภาพกิจกรรม